Hjem / Tjenester / Fjernvarme

Fjernvarme

West Team har rammeavtale med BKK Varme/Eviny Thermo for montering, sveising, muffing og testing av flere deletapper av fjernvarmeanlegget i Bergensregionen.

Siden 2000 har West Team utført betydelige oppdrag knyttet til BKK Varme/Eviny Thermo sitt fjernvarmeanlegg i Bergen.

Vi har montert flere km rør i grøft i dimensjoner fra 2" til 16", inkludert innføring til et stort antall boenheter.

Vi har i tillegg installert ca. 250 kundesentraler.

  

UTVALG AV UTFØRTE PROSJEKTER:

STORE LUNGEGÅRDSVANN v/ADO - Omkobling (Video)
MINDEMYREN - Omkobling (Video)
SANDSLIKRYSSET - Rør i grøft (Video)
VOSS Vangsvatnet - Rør i grøft - Hordaland Bioenergi (Video)
NORDNES SJØBAD - Rør i grøft (Video)
KAIGATEN / LILLE LUNGEGÅRDSVANN - Muffing (Video)
SKJOLDNES - Rør i grøft 
FORSYNINGSLEDNING PARADIS - Borehull (Video)
FRITZ RIEBERS VEI - Omlegging rør i grøft
LØNNINGEN - Rør i grøft 
NORDNES - Rør i grøft og kundesentraler
MØHLENPRIS - Rør i grøft og kundesentraler
STRANDKAIEN - Rør i grøft / kulvert
MATHALL TORGET - Rør i grøft og kundesentral
DAMSGÅRDSVEIEN - Rør i grøft og kundesentraler
NØSTEGATEN - Rør i grøft og kundesentraler
FLESLAND TERMINAL 3 - Rør i grøft
KOKSTADFLATEN/BYBANEDEPOT - Rør i grøft
OPPHEIM - Rør i grøft_Hordaland Bioenergi
MYRKDALEN - Rør i grøft_Hordaland Bioenergi
VOSS - Rør i grøft, Voss Videregående Skole 
BUSP (Haukeland Sykehus) - Kundesentral og innvendig rørføring
TINE MEIERIER - Rør i grøft
SANDSLIHØYDEN - Rør i grøft
BRANN STADION - Rør i grøft
STORE LUNGEGÅRDSVANN - Omlegging rør i grøft                                                        TERNHOLMEN PANORAMA RONG - Nærvarme (video)

Ta Kontakt