Hjem / Tjenester / Fjernvarme

Fjernvarme

West Team har rammeavtale med BKK Varme for montering, sveising, muffing og testing av flere deletapper av fjernvarmeanlegget i Bergensregionen.

Siden 2000 har West Team utført betydelige oppdrag knyttet til BKK Varme sitt fjernvarmeanlegg i Bergen.

Vi har montert flere km rør i grøft i dimensjoner fra 2" til 16", inkludert innføring til et stort antall boenheter.

Vi har i tillegg installert ca. 250 kundesentraler.

UTVALG AV UTFØRTE PROSJEKTER:

 • FRITZ RIEBERS VEI - Omlegging rør i grøft
 • LØNNINGEN - Rør i grøft 
 • NORDNES - Rør i grøft og kundesentraler
 • MØHLENPRIS - Rør i grøft og kundesentraler
 • STRANDKAIEN - Rør i grøft / kulvert
 • MATHALL TORGET - Rør i grøft og kundesentral
 • DAMSGÅRDSVEIEN - Rør i grøft og kundesentraler
 • NØSTEGATEN - Rør i grøft og kundesentraler
 • FLESLAND TERMINAL 3 - Rør i grøft
 • KOKSTADFLATEN/BYBANEDEPOT - Rør i grøft
 • OPPHEIM - Rør i grøft_Hordaland Bioenergi
 • MYRKDALEN - Rør i grøft_Hordaland Bioenergi
 • VOSS - Rør i grøft, Voss Videregående Skole 
 • BUSP (Haukeland Sykehus) - Kundesentral og innvendig rørføring
 • TINE MEIERIER - Rør i grøft
 • SANDSLIHØYDEN - Rør i grøft
 • BRANN STADION - Rør i grøft
 • STORE LUNGEGÅRDSVANN - Omlegging rør i grøft

Ta Kontakt