Hjem / Utvalg av referanser

Utvalg av referanser

Envac Norge AS 2007 -

Bossug, diverse prosjekter Bergen og Omegn

West Team har rammeavtale med Envac Norge. Arbeid inkluderer rør i grøft, samt nedkast på gateplan og nedkast/sjakt montasje i bygg.  

Esso Norge 2006 -

Tankanlegg Skålevik

West Team har rammeavtale med Esso Norge. Arbeid inkluderer for prefab. og installasjon av rørsystemer og stålstrukturer, samt generelt vedlikehold.

Forsvarets Logistikkorganisasjon 2009 -

Haakonsvern og Ubåtbunker Laksevåg

West Team har rammeavtale med Forsvaret. Arbeid inkludrer for prefab. og installasjon av rørsystemer og stålstrukturer, samt innleie av personell.

Statoil Petroleum 2011

Mongstad

Prefab. og installasjon av gitterrister under vifter. 

BIR 2010 - 2013

Rammeavtale sveisetjenester

Arbeid inkluderer for sveis/stål arbeid, repr. av containere, rekkverk, etc. 

BKK Varme 2002 -

Bergen og Omegn

West Team har rammeavtale med BKK Varme for montering, sveising og testing av flere deletapper av fjernvarmeanlegget i Bergensregionen.

Siden 2002 har West Team utført betydelige oppdrag knyttet til BKK Varme sitt fjernvarmeanlegg i Bergen.

Grundfos Pumper 2011 - 2012

Diverse prosjekter i Bergen og Omegn

Arbeid inkluderer for prefab. og installasjon av rustfrie rørsystemer. 

Statoil Petroleum 2000 - 2010

Stureterminal

Rammeavtale mekanisk assistanse.

Arbeid inkluderte i tillegg for prefab. og installasjon av stålstukturer og rørsystemer. 

Hordaland Bioenergi 2013 - 2014

Fjernvarmerør, Oppheim Voss og Varmesentral Myrkdalen

 Sveis, montering, muffing og testing av fjernvarmerør i grøft.

NCC Construction 2012 - 2013

Sveis og montering

Arna, Moldalia. Ny hovedledning vannforsyning til Bergen. 377 meter Ø800 rør.