Hjem / Tjenester

Tjenester

Fjernvarme

West Team har rammeavtale med BKK Varme for montering, sveising, muffing og testing av flere deletapper av fjernvarmeanlegget i Bergensregionen.

Siden 2000 har West Team utført betydelige oppdrag knyttet til BKK Varme sitt fjernvarmeanlegg i Bergen.

Vi har montert flere km rør i grøft i dimensjoner fra 2" til 16", inkludert innføring til et stort antall boenheter.

Vi har i tillegg installert ca. 250 kundesentraler.

Plastsveis

West Team har sertifiserte sveisere for plastsveis.

Vi utfører det meste av plastsveis:

 • PP
 • PVC
 • PEHD

Blant oppdrag utført kan nevnes:

 • Sveising av krager på avløpsrør
 • Produksjon av påstikk og bend til fjernvarmerør
 • Sveising av doblingsplater på rør i borehull

Vi utfører p.t. ikke speilsveis.

Bossug

West Team har rammeavtale med Envac Norge for montering og sveising av bossugrør i Bergen sentrum. 

Vi er således en viktig aktør i utbyggingen av et moderne avfallssystem i Bergen.

West Team`s arbeid inkluderer rør i grøft, samt nedkast på gateplan og i bygg. 

Arbeid inkluderer også produksjon av boss sjakter innomhus.

 

Rørsystemer

West Team  prefabrikerer og installerer rørsystemer i alle materialkvaliteter.

Selskapet har fullt kvalifisert personell for tilvirke og sveising av
karbonstål, aluminium, rustfritt stål og CuNi.

Våre sveiseprosedyrer er kvalifisert i.h.t. Norsok og Statoil`s
spesifikasjoner for prosessanlegg og ”pipelines”.

 

Vi utfører også:

 • Testing
 • Overflatebehandling
 • Kontroll og dokumentasjon

Stålstrukturer

West Team prefabrikerer og installerer alle typer stålstrukturer.

Selskapet har fullt kvalifisert personell for tilvirke og sveising av
karbonstål, aluminium og rustfritt stål.

Våre sveiseprosedyrer er kvalifisert i.h.t. Norsok og Statoil`s
spesifikasjoner for prosessanlegg og ”pipelines”.

 

Vi utfører også:

 • Testing
 • Overflatebehandling
 • Kontroll og dokumentasjon

Maritim Sektor

West Team er en viktig samarbeidspartner og leverandør til skipsindustrien. Siden 1989 har vi bygget opp en betydelig kompetanse innenfor ulike løsninger og tjenester til maritim sektor. Vi utfører også sveis for fiskeindustrien, s.s. syrefast sveising.

Design/utvikling

Vi ønsker å bistå kunden helt ned på idèstadiet.

I nært samarbeid kan vi tegne (2D/3D) og utvikle produkter tilpasset kundens krav og produkter. 

 

Aktuelt

Kontrakt inngått med Hordaland Bioenergi AS

Fjernvarmerør – Myrkdalen 

Arbeid inkluderer for:

 • montering
 • sveis
 • testing

Oppstart arbeider August 2013.

 

Kontrakt inngått med Hordaland Bioenergi AS

Fjernvarmerør – Framnes, Oppheim Voss 

Arbeid inkluderer for:

 • montering
 • sveis
 • testing

Oppstart arbeider februar 2013.

 

 

Rammeavtale inngått med BKK VARME

Avtale inkluderer for:

 • Montering, sveising og muffing av preisolerte fjernvarmerør i grøft
 • Testing og dokumentasjon

 

Varighet 2 år, med opsjon på 1+1+1

   

 

 

Kontrakt inngått med NCC Construction AS

Ny rørgate, Espeland VBA – Arna 
Arbeid inkluderer for:

 • montering
 • sveis
 • testing

 

Oppstart arbeider oktober 2012.