Hjem / Ledige stillinger

Ledige stillinger

Vi har p.t. ingen ledige stillinger

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.09.2017

West Team er tildelt rammeavtale med BKK Varme AS, for rør- og muffeentreprise, 
samt montering av kundesentraler.

Rammeavtale har en varighet på 2 år, med opsjon 2+2+2 år.